آغاز احداث پایگاه نظامی جدید آمریکا در اردن

on
Categories: اخبار دنیای اقتصاد

مرحله فراهم کردن مقدمات احداث پایگاه جدید آمریکا در شرق اردن طی دو هفته گذشته روند قانونی خود را طی کرد و اسناد مهندسی فراهم و مقدمات اعطای مجوزهای ساخت این پایگاه آغاز شد.