ابتکار روزنامه کیهان برای تمجید از دولت رئیسی

on
Categories: اخبار دنیای اقتصاد

کیهان این بار با نقل یک مطلب از زبان فردی که مخاطب این روزنامه خوانده شده به دولت روحانی حمله و از دولت رئیسی تمجید و تعریف کرد.Original Article