اتحادیه اروپا شمشیر را برای روسیه از رو بست!

on
Categories: اخبار دنیای اقتصاد

مسئول سیاست خارجی اروپا تاکید کرد که کی‌یف حق دارد از خود در برابر تجاوز روسیه دفاع کرده و کنترل کامل قلمرو خود را دوباره به دست آورد.Original Article