اقدامات وزارت بهداشت برای سالمندان در شرایط کرونا

on
Categories: اخبار دنیای اقتصاد

رییس اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت از تدوین بسته آموزشی در خصوص بیماری کرونا در سالمند و اطرافیان آنها و همکاری در تهیه بسته خدمت آموزشی برای خانواده خبر داد.