انتقاد سازمان ملل از نحوه مدیریت سیل در لیبی

on
Categories: اخبار دنیای اقتصاد

نماینده سازمان ملل در لیبی درباره سیل این کشور معتقد است اگر مردم قبل از وقوع سیل مطلع می‌شدند، میزان خسارات در شهر درنه کاهش می‌یافت.Original Article