اولین لفاظی دولت بایدن علیه ایران

on
Categories: اخبار دنیای اقتصاد

سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا با تخریبی توصیف کردن نفوذ ایران گفت برای مقابله با این نفوذ با دوستان و شرکایمان همکاری خواهیم کرد.Original Article