این گیاهان هوای خانه راتصفیه می کنند

on
Categories: اخبار دنیای اقتصاد

آلودگی هوا در پاییز و زمستان دوباره اوج گرفته و شهر تهران دوباره تبدیل به یک اتاق گاز شده است.Original Article