تاکید امیرعبداللهیان بر لزوم تقویت مناسبات ایران و تاجیکستان

on
Categories: اخبار دنیای اقتصاد

وزیر خارجه کشورمان با اشاره به اهمیت و جایگاه تاجیکستان در سیاست خارجی ایران به عنوان کشور دوست، هم فرهنگ و هم زبان، بر لزوم تقویت بیش از پیش مناسبات بین دوکشور تاکید کرد.Original Article