دردسر تازه برای بایدن

on
Categories: اخبار دنیای اقتصاد

مک کارتی گفت: رئیس جمهوری با اتهاماتی همچون سوء استفاده از قدرت، کارشکنی و فساد نیز مواجه است که این موضوع به تحقیقات بیشتری نیاز دارد.Original Article