روسیه روابط خود با کشورهای اروپایی را بازبینی می کند

on
Categories: اخبار دنیای اقتصاد

معاون وزیر امور خارجه روسیه از بازبینی نگرش مسکو نسبت به روابط خود با کشورهای اروپایی خبر داد.Original Article