رییس اتحادیه نان سنتی:/-نانوایان تحت فشارند

on
Categories: صنایع غذایی

مواد غذایی> رییس اتحادیه نان سنتی با بیان اینکه آرد فقط حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد در قیمت تمام شده نان اثر دارد و ۷۵ تا ۸۰ درصد قیمت تمام شده نان را سایر هزینه های تولید تشکیل می دهدلینک اصلی خبر