سند توسعه و تکمیل زنجیره تامین صنعت غذایی تدوین می شود

on
Categories: صنایع غذایی

معاون امور صنایع وزارت صمت از برنامه این وزارتخانه برای تدوین سند راهبردی توسعه و تکمیل زنجیره تامین صنعت غذایی کشور با همکاری تشکل های تخصصی و پیشکسوتان این صنعت خبر داد.لینک اصلی خبر