مجلس به بمباران بیمارستان غزه واکنش نشان داد / برای انتقام به پا خیزید!

on
Categories: اخبار دنیای اقتصاد

تعدادی از نمایندگان مجلس اظهار کردند: باید جبهه مقاومت انتقام زنان و کودکان مظلوم غزه را از را بگیرد و مسلمانان سراسر عالم بپا خیزند.Original Article