مسمومیت ۳۰ دانشجوی دانشگاه سبزوار/ ماجرا چیست؟

on
Categories: اخبار دنیای اقتصاد

از ساعتی پیش برخی کاربران فضای مجازی و رسانه ها از مسمومیت بیش از ۳۰ دانشجوی خوابگاه دانشجویان پسر دانشگاه سبزوار خبرساز شد.Original Article